Siirry sisältöön

Säkylän Jokerin hakumenettely on uudistunut

Säkylän Jokeriksi voidaan valita henkilö, joka on pitkäaikaisesti toiminut Säkylän kunnan asukkaiden hyvinvoinnin edistämiseksi yhdessä tai useammassa vapaaehtois- ja talkootyötä organisoivassa yleishyödyllisessä yhdistyksessä, tai on muuten merkittävällä tavalla edistänyt kunnan asukkaiden hyvinvointia, tai tehnyt Säkylää tunnetuksi muulla tavoin.

Vuoden 2022 Säkylän Jokerin valitsee Säkylä-seuran hallitus, joka julkistaa päätöksensä kesän 2022 aikana jossakin sopivassa yleisötilaisuudessa. Vapaamuotoiset ehdotukset perusteluineen on toimitettava kirjallisesti Säkylä-seuran sähköpostiosoitteeseen sakylankotiseutuyhdistys (at) gmail.com 31.5.2022 mennessä. Päätöksen uudesta Säkylän Jokerista tekee vuosittain Säkylä-seuran hallitus, joka julkistaa päätöksensä viimeistään elokuun loppuun mennessä. Ennen julkistamista Säkylä-seura hankkii ehdolle asetettavan henkilön suostumuksen.

Jokeri palkitaan kunniakirjalla ja Jokerihatulla. Uudesta Jokerista laaditaan henkilöesittely, joka julkaistaan Säkylä-seuran omissa julkaisuissa. Lisäksi laaditaan lehdistötiedote.