Hankkeen tausta

Säkylän historiaa – pankaas kattoen!

Hankkeen tavoite

Hankkeen tavoitteena on kerätä, taltioida ja julkaista kaikkien saataville erityisesti digitaalisessa muodossa Säkylän paikallishistoriaa ja perinnetietoutta. Kerättyä aineistoa julkaistaan myös erilaisissa painotuotteissa.

Seura tarvitsee apua

Hankevetäjän johdolla kerätään yksityishenkilöiden sekä erilaisten yhdistysten ja yritysten säkyläläisaiheisia valokuvia, video- ja äänitallenteita, lehtileikkeitä sekä kirjoituksia.

Työmuotona ovat myös henkilöhaastattelut. Nykyisiä ja entisiä säkyläläisiä pyydetään kertomaan henkilöhistorioista, valokuvista, luonnosta, rakennuksista, tapahtumista jne.

Jotta tehtävä onnistuisi parhaalla mahdollisella tavalla, seura toivoo, että te entiset ja nykyiset säkyläläiset suhtautuisitte positiivisesti keruu- ja haastattelupyyntöihin. Ja ennen kaikkea ottaisitte oma-aloitteisesti yhteyttä joko henkilökohtaisesti seuran hallituksen jäseniin tai kotisivujen ota yheyttä-lomakkeen kautta sekä myöhemmin nimettävään hankevetäjään.

Pienikin vihje voi johtaa hyvinkin merkittävän historiallisen tiedon taltioimiseen.

Tilanne

Leader Pyhäjärviseutu ry on myöntänyt rahoitusta hankkeellemme.
Budjetiltaan noin 70 000 euron hankkeessa on edetty jo niin pitkälle, että seura on palkkaamassa osa-aikaista työntekijää, hankevetäjää.

Yhteistyö

Hanke tehdään yhtestyössä kylien, Pyhäjärviseudun sukututkijoiden, Säkylän kunnan ja Säkylän-Köyliön seurakunnna kanssa. Tarkoituksena on saada mukaan useita paikallisia ja muita yhteistyökumppaneita. Tärkeä yhteistyötaho on Satakunnan maakunta-arkisto.

Verkossa näkyvissä

Työvälineeksi toteutaan verkossa toimiva julkaisualusta ja arkisto, jonne on jatkossakin helppo lisätä aineistoa. Näin perinnearkistoa täydennetään jatkuvasti ja se pysyy hyvin ajan tasalla. Kaikilla säkyläläisyydestä kiinnostuneilla on mahdollisuus tutustua säkyläläisyyteen ja sen historiaan tämän verkossa olevan julkaisualustan / verkon kautta kaikkialta maailmasta.