Siirry sisältöön

Historiahanke pankaas kattoen

Säkylän historiaa – pankaas kattoen! – hanke on päättynyt

Leader-rahoitteinen hanke toteutettiin 1.4.2017 – 30.11.2018 välisenä aikana yhteistyössä useiden paikallisten ja alueellisten toimijoiden kanssa. Mukana olivat mm. Säkylän kunta, Säkylä-Köyliön seurakunta, Köyliö-seura, Leader Pyhäjärviseutu, Pyhäjärviseudun sukututkijat, Ala-Satakunnan oppaat, Porin yliopistokeskuksen kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen koulutusohjelma sekä paikalliset eläkeläisjärjestöt ja kyläyhdistykset.

 

Hankkeen tavoite

Hankkeen tavoitteena oli kerätä, taltioida ja julkaista kaikkien saataville erityisesti digitaalisessa muodossa Säkylän paikallishistoriaa ja perinnetietoutta. Kerättyä aineistoa oli tarkoitus julkaista myös erilaisissa painotuotteissa. Lisäksi haluttiin edistää yhdistysten ja muiden paikallistoimijoiden välistä yhteistyötä ja luoda toimintamalli ja menetelmät paikallishistorian tallentamiseen ja digitoimiseen myös hankkeen päättymisen jälkeen.

 

Mitä kerättiin talteen?

● Muistitieto: haastattelunauhat, muistelmat
● Valokuvat: kotialbumien vanhat valokuvat, negatiivit, lasinegatiivit
● Erilaiset paikallishistoriallisesti mielenkiintoiset dokumentit: mm. kartat, piirustukset, kalarahtikirjat, torpparin verokuitit
● Vanhat lehtileikkeet ja pienpainatteet
● Esinekuvat: kulttuurihistoriallisesti tärkeiden esineiden kuvaaminen ja tiedonkeruu niiden käytöstä
● Videot: esim. Sydänmaan tervatapahtuma

 

Tulos 1: Topoteekki -verkkoarkisto

Hankkeen keräämät historia-aineistot tallennettiin digitaaliseen kotiseutuarkistoon, jota kuka tahansa pääsee katsomaan ja tutkimaan netin kautta. sakyla.topoteekki.fi on verkossa toimiva julkaisualusta ja arkisto, johon on jatkossakin helppo lisätä aineistoa. Se on toteutettu yhteistyössä Kansallisarkiston kanssa (Euroopan komission Community as Opportunity (CO:OP) -hanke). Digitoidun aineiston pitkäaikaissäilytyksestä vastaa Kansainvälinen arkistotutkimuksen keskus ICARUS (www.icar-us.eu).

 

Tulos 2: Kulttuuriperintöä myös painotuotteiksi

Vanhaa kuva-aineistoa käytettiin mm. Säkylä-seuran painotuotteissa kuten vuosien 2018 ja 2019 seinäkalentereissa ja joululehdissä. Topoteekissa oleva kuva-aineisto on hyödynnettävissä luvanvaraisesti myös muihin tarkoituksiin. Painotuotteiden julkaisemisesta syntyneet kulut eivät sisältyneet hankerahoitukseen.

 

Tulos 3: Yhteisöllisyys tiivistyi

Hankkeen aikana tallennus- ja digitointisopimus tehtiin liki 100 henkilön kanssa. Lisäksi järjestettiin useita muisteluiltoja, joiden tarkoituksena oli yhteisen keskustelun avulla saada tarkentavia tietoja jo kerätystä aineistosta. Hankkeen vastuuhenkilöt tekivät myös vierailuja eri kohteisiin.

 

Tulos 4: Tallennustyö jatkuu

Pystymme tallentamaan jatkossakin aineistoja Topoteekki-verkkoarkistoon. Tutustu toimintaohjeisiin Topoteekki-sivullamme.

 

Tulos 5: Tietoa jaettiin laajasti

Hankkeen alkamisesta ja sen eri vaiheista tiedotettiin aktiivisesti yhteistyötahoille ja myös ns. suurelle yleisölle. Viestintävälineinä käytettiin Säkylä-seuran omia verkkosivuja, hankkeelle räätälöityä Säkylän historiaa – pankaas kattoen! Facebook–sivua, esitteitä, lehdistötiedotteita sekä henkilökohtaisia yhteydenottoja. Lisäksi järjestettiin tiedotustilaisuuksia eri kohderyhmille. Hankkeen tuloksia esiteltiin Säkylän kunnanvirastossa 22.11.2018 järjestetyssä kutsuvierastilaisuudessa.