Säkylän historiaa – pankaas kattoen!

Onko sinulla tai perheelläsi valokuva-albumeissa tai pöytälaatikon kätköissä Säkylän historiaan liittyviä kuvia tai muita aineistoja? Jos vastasit kyllä, niin nyt sinulla on mahdollisuus tallentaa nämä muistot jälkipolville. Keväällä 2017 on käynnistynyt historiahanke, joka kokoaa yhteen paikallishistoriaa valokuvien ja muistitiedon muodossa. Hanke päättyy 30.11.2018. Hanketta rahoittavat Leader Pyhäjärviseutu ja Säkylä-seura ry.

Hankkeen tavoite

Hankkeen tavoitteena on kerätä, taltioida ja julkaista kaikkien saataville erityisesti digitaalisessa muodossa Säkylän paikallishistoriaa ja perinnetietoutta. Kerättyä aineistoa julkaistaan myös erilaisissa painotuotteissa. Lisäksi edistetään yhdistysten ja muiden paikallistoimijoiden välistä yhteistyötä ja pyritään luomaan toimintamalli ja -menetelmät paikallishistorian tallentamiseen ja digitoimiseen myös jatkossa.

Mitä kerätään talteen?

Muistitieto: haastattelunauhat, muistelmat

Valokuvat: kotialbumien vanhat valokuvat, negatiivit, lasinegatiivit

Erilaiset paikallishistoriallisesti mielenkiintoiset dokumentit: mm. kartat, piirustukset, kalarahtikirjat, torpparin verokuitit

Vanhat lehtileikkeet ja pienpainatteet

Esinekuvat: kulttuurihistoriallisesti tärkeiden esineiden kuvaaminen ja tiedonkeruu niiden käytöstä

Videot: esim. Sydänmaan tervatapahtuma

 

Pienikin vihje voi johtaa hyvinkin merkittävän historiallisen tiedon taltioimiseen.

Verkossa näkyvissä

Hankkeen keräämät historia-aineistot tallennetaan digitaaliseen kotiseutuarkistoon, jota kuka tahansa pääsee katsomaan ja tutkimaan netin kautta. sakyla.topoteekki.fi on verkossa toimiva julkaisualusta ja arkisto, johon on jatkossakin helppo lisätä aineistoa. Se on toteutettu yhteistyössä Kansallisarkiston kanssa (Euroopan komission Community as Opportunity (CO:OP) -hanke). Digitoidun aineiston pitkäaikaissäilytyksestä vastaa Kansainvälinen arkistotutkimuksen keskus ICARUS (www.icar-us.eu).

Tilanne

Tähän mennessä on kerätty ja digitoitu jo yli 2000 valokuvaa, dokumenttia ja haastattelua. Niistä noin puolet on jo julkaistu kontekstitietoineen sakyla.topoteekki.fi:ssä. Lisää julkaistaan lähes päivittäin, joten sivuilla kannattaa vierailla usein. Kuvia pääsee sivuilla myös kommentoimaan.

Hanke jatkuu marraskuun 2018 loppuun ja keräämme edelleen valokuvia ja muita dokumentteja sekä haastattelemme säkyläläisiä ja Säkylän historiaa tuntevia.

Olemme tavattavissa arkisin 3.8.2018 asti klo 11-17 kesätoimistollamme K-Supermarket Säkylän ja matkailuinfon yhteydessä. Kannatta poiketa rohkeasti juttusille!

Yhteistyö

Hanke tehdään yhteistyössä paikalliset toimijoiden kanssa. Mukana ovat Säkylä-Köyliön seurakunta, Porin yliopistokeskus maisemantutkimuksen ja kulttuuriperinnön laitos, Köyliö-seura, Säkylän kunta, Leader Pyhäjärviseutu ry, Ala-Satakunnan oppaat, Pyhäjärviseudun sukututkijat eläkejärjestöt, kyläyhdistykset ja koulut.