Hallitus

Hallituksen jäsenet vuonna 2018 *)

Terttu Pesonen-Säilä, puheenjohtaja, terttu.pesonen(at)saila.org, p. 0400 619888
Kari Haavisto, varapuheenjohtaja
Marko Helminen
Paula Helminen
Jari Korpela
Kari Madekivi
Mirja Reunanen
Aki Suutari

Hallituksen varajäsenet vuonna 2018

Kerttu Jussila
Esa Lehtinen
Tuula Seppänen-Sirniö
Jorma Teppo

Säkylä-seuran sihteeri
Ulla Kolu

*) Yhdistyksen varsinainen kokous pidetään vuosittain huhtikuun loppuun mennessä. Puheenjohtaja valitaan aina kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Hallituksen jäsenistä puolet on erovuorossa vuosittain.