Skip to content

Uusi Leader-rahoitteinen Elämää Säkylässä - Valitse Sä Kyläsi -hanke käynnistyi syyskuuussa 2020. Hanke toteutetaan verkostoyhteistyönä Säkylä- ja Köyliö-seurojen sekä Säkylän alueella toimivien kyläyhdistysten ja useiden muiden, hankkeen tavoitteisiin sitoutuvien yhdistysten ja yritysten kanssa. Hanke päättyy 30.6.2022. Hankkeelle on palkattu osa-aikainen yhteistyökoodinaattori, ja hänen tukenaan toimii hanketyöryhmä, johon kuuluvat edustajat molemmista em. kotiseutuyhdistyksistä.

 

Hankkeen tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on lisätä Säkylän vetovoimaisuutta erinomaisena asuinpaikkana, joka tarjoaa työtä, monipuoliset harrastusmahdollisuudet, hyvät palvelut ja upean luontoympäristön. Hanke edistää myös alueen maaseutu- ja kulttuurimatkailua.

 

Mitä - miten - ja milloin?

Hanke toteutetaan kolmessa osassa seuraavasti:

1. Vetovoimatekijät kuntoon aj. 1.6.2020 - 30.6.2022

- Säkylän vetovoimatekijöitä alettiin selvittämään kysymällä paikallisilta yhdistyksiltä ja yrityksiltä heidän mielipiteitään. Mitkä ovat Säkylän todelliset vetovoimatekijät? Tämän lisäksi haluamme kuulla kaikkien säkyläläisten mielipiteen asiaan ja tähän tullaan luomaan kysely, joka auttaa meitä kartoittamaan vetovoimatekijämme.

 

2. Voimakas vetovoimamarkkinointi maailmalle aj. 1.1.2021 - 30.4.2022

- Hankkeen puitteissa tullaan luomaan voimakasta ja monipuolista markkinointia, jonka oikeat tavat tullaan määrittelemään vetovoimatekijöiden selvittämisen jälkeen. Yhtenä mahdollisuutena on pidetty vaikuttajamarkkinoinnin käyttämistä yhteistyössä paikallisten toimijoiden kanssa.

 

3. Loppuyhteenveto ja toimintojen jatkaminen aj. 1.2. - 30.6.2022

 

Kehittämistyön kärjen muodostavat yhteistyö ja verkostoituminen sekä tehokas somemarkkinointi ja muutamat muut, jo vähän perinteisemmätkin keinot kuten Elämää Säkylässä - asu ja asioi! -palveluoppaan tuottaminen, yhteisöllisen työtilan (HUB) luominen ja sen kokeilukäyttö sekä kyläkummitoiminnan käynnistäminen. HUB-tila on varattavissa maksuttomasti etätyötilaksi sekä erilaiseen kokous- ja harrastustoimintaan. Liikkuvana "mainostoimistona" palvelee Elämää Säkylässä -kontti, jonka pääasiallinen sijoituspaikka on Säkylän tori. Tarvittaessa kontti voidaan siirtää erilaisiin yleisötapahtumiin Säkylän kunnan alueella. Hanke päättyy näyttävästi Säkylän Kuhinoilla kesäkuussa 2022.

 

Yhteystiedot

Yhteistyökoordinaattori
Joonas Saarinen
+358 40 170 1440
saarinen.joonas@outlook.com

Valitse Sä Kyläsi yhteisöllisen työtilan varauskalenteri:

Varaa omasi sähköpostitse - saarinen.joonas@outlook.com